!...گـآه نوشتـهـ ـهآے رَ ـهـآااآ

(: ...... رهـــــآااآ کن گنجشکــ بی قرآر چشمــ هآیتــ رآ ! منــ رآه نگآه تو رآ میــ گیرمــ و آسمآنــ میــ شومــ

اسفند 95
1 پست
آذر 93
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
خرداد 91
19 پست
اسفند 90
24 پست
گاه_نوشت
2 پست
دل_نوشته
1 پست
رهآااآ
2 پست
خوب
1 پست
آدم_ها
3 پست
دلتنگی
2 پست
خدا
2 پست
پرواز
4 پست
کاش
1 پست
طاقت
1 پست
تصاویر
3 پست
شعر
1 پست
غربت
1 پست
رها
2 پست
کوچ
1 پست
دوست
1 پست
آرزو
1 پست
قفس
1 پست