# رهآااآ

پــر پــروآااآز

  دلمـ میخوآهد پــر پــروآز پرنده ای بــآشمـ و پـــروآااآز کنمــ تـــآ "اوج" خـــدآیآااآ تو خود میدآنـــی در دلمــ چه غوغـــآییـستـــــ اندکــــی رنگــــ بپــآش بر وجـــودم !    
/ 2 نظر / 4 بازدید